Časté otázky

Je kalibrácia váh to isté ako ich nastavenie?

Kalibrácia a nastavenie váhy nie je to isté. Kalibrácia váh znamená porovnanie hodnoty aplikovaného bremena s hodnotou na displeji váhy a zapísanie výsledku do protokolu.  Kalibráciu môže vykonávať servisná organizácia. Výsledok kalibrácie môže potvrdiť, že váhu je potrebné nastaviť. Nastavenie váhy vykonáva servisná organizácia, ktorá je vybavená referenčnými závažiami a pozná postup na nastavenie daného meradla.

Kalibrované váhy v e-shope.
V našom e-shope sa nachádzajú ceny kalibrácie pri zakúpení váhy.