Časté otázky

Je overiteľná váha presnejšia?

 

Overiteľná váha (určené meradlo) podlieha metrologickej kontrole a vzťahujú sa na ňu príslušné zákony, vyhlášky a normy, ktoré ju zároveň obmedzujú určitými limitmi (maximálny počet dielikov pre určitú triedu presnosti a podobne). Technologické meradlá takéto obmedzenia nemajú, preto je ich možné nastaviť podľa technických možností zariadenia a potrieb klienta. Inými slovami, overiteľná váha nemusí  byť presnejšia ako neoveriteľná.

 

Príklad: Váha v obchode je určené meradlo, má váživosť 15kg a overiteľný dielik 5g (rozsah váhy má 3000 dielikov), je zaradená do tretej triedy presnosti a je vhodná na obchodné účely. Technologická váha vo výrobe do 15kg môže mať dielik na príklad 1g (rozsah váhy má 15 000 dielikov).  Technologická váha je v tomto prípade citlivejšia.