Časté otázky

Kalibrácia a úradné overenie

Zákaznícka otázka

Je kalibrácia váh to isté ako overenie?

Odpoveď:

Kalibrácia a úradné overenie nie je to isté. Kalibrácia váh znamená porovnanie hodnoty aplikovaného bremena s hodnotou na displeji váhy a zapísanie výsledku do protokolu.  Kalibráciu môže vykonávať servisná organizácia. Úradné overenie je úkon, ktorý vykonávajú pracovníci autorizovanej osoby (Slovenská Legálna Metrológia). Pri tomto úkone skontrolujú tak technický stav meradla, vhodnosť na dané použitie a samozrejme metrologické parametre váhy. Ak váha vyhovuje svojim stavom, určením a metrologickými parametrami norme, pracovník autorizovanej osoby ju označí overovacími značkami.

 


 

Ako dlho je platné úradné overenie váh?

Otázka klienta: 

Ak si zakúpim váhu ako určené meradlo s úradným overením, ako dlho je platné takéto overenie? Je potrebná k tejto váhe aj kalibrácia s certifikátom? Koľko stojí takýto certifikát a ako dlho je platný?

Odpoveď:

Ak si kupujete váhu ako určené meradlo s prvotným overením, nepotrebujete už k nemu kalibráciu s certifikátom (iba, ak by ste mali ISO a tam by ste to mali vyslovene prikázané). Platnosť prvotného overenia sú dva roky od dátumu zakúpenia váhy.