Časté otázky

Váhy pre nákladné vozidlá

Zákaznícka otázka

Otázka klienta:

Uvažujeme o kúpe váhy pre nákladné vozidlá, ktorá by bola určená na dve, resp. tri nápravy. Poprosil by som Vás o info, aká je cena takejto váhy a aký je cyklus ciachovania-overovania metrológiou pri tomto type váhy?

Odpoveď:

Cena takejto váhy sa odvíja od veľkosti a maximálnej váživosti placiek. Správny cyklus ciachovania váhy sa overuje každé 2 roky.