Časté otázky

Ako vyberať digitálne váhy

Správny výber váhy sprevádza množstvo otázok, nad ktorými je potrebné pred výberom správnej varianty popremýšľať. Každá váha je určená na iné použitie od čoho sa odvíja množstvo vlastností. Väčšinu z nich nájdete pri každej variante váhy. V tomto článku vás upozorníme na tie najdôležitejšie z nich.

Prostredie použitia váhy podľa vášho zamerania

V e-shope sú váhy rozdelené do hlavných skupín - Obchodné váhy, Laboratórne váhy, Priemyselné váhy, Zdravotnícke váhy.

Do skupín sú váhy zaradené podľa dlhodobej skúsenosti používania v daných odvetviach, hlavne podľa veľkosti váhy a jej tvaru. Váhu môžete však nájsť aj v príbuznej kategórii a tak odporúčame sa zamerať na vaše zameranie, ale sporadicky si môžete prejsť aj ostatné skupiny (pri pohybe myšou na ikonke váhy v hlavnej kategórii sa zobrazí viac detailov).

Vaša váha môže byť aj v mierne odlišnej kategórii

Väčšina váh spĺňa viac možností využitia, ale sú zaradené v pre nich najpravdepodobnejšej skupine. Napríklad zlatníctvo je obchod, ale pre veľkosť a presnosť váh patria tieto váhy skôr do skupiny “Laboratórne váhy”. Pre váhu do väčšieho mäsiarstva, kde sa mäso spracúva už môže vyhovovať váha pre mäsopriemysel. Váhy pomocou ktorých sa robia rôzne vzorky budú pravdepodobne medzi laboratórnymi váhami, napriek tomu, že sa používajú v priemysle a podobne.

Maximálna váživosť váhy, presnosť podľa dielika, rozmer vážiacej plochy

Väčšina váh v e-shope má viac variant, ktoré nájdete už priamo na stránke konkrétnej váhy. Rozdiely v týchto variantách sú práve vo váživosti váhy, presnosti podľa dielika a rozmere vážiacej plochy.

Digitálne váhy - ako vybrať

Maximálna váživosť váhy je maximálna váha, ktorá sa na displeji váhy zobrazí v tabuľke označená ako “Max (horná medza váživosti)”. Varianty maximálnej váživosti nájdete už v náhľadoch na stránkach kategorií pod pojmom “Max”.

Dielik je najmenšia hodnota, ktorú je nám váha schopná zobraziť, je v tabuľke vyjadrený v položke “d (zobraziteľný dielik)”. Dielik a presnosť váhy nie je to isté, presnosť váhy sa určuje kalibráciou váhy.
V tabuľke je tiež položka “e (overiteľný dielik)”, ktorá súvisí s úradným overením. Úradne overiteľná, alebo overená váha nemusí byť presnejšia ako neoverená.

Pre výber vhodnej váhy je potrebné vedieť, čo bude predmetom váženia a podľa toho prispôsobiť rozmer vážiacej plochy. Ten je uvedený v spodnej časti tabuľky a môže, ale nemusí byť pri každej variante váhy rozdielny. Od rozmeru vážiacej plochy priamo závisí aj jej presnosť, váživosť, dielik a tak je vhodné si po výbere iného rozmeru preveriť aj či sa nezmenili tieto hodnoty.

Úradné overenie, legislatíva, kalibrácia a cetrifikáty

Otázka pri kúpe váhy, ktorú potrebujete používať na profesionálne účely je, či ju potrebujete mať úradne overenú, alebo kalibrovanú.

Ikonka určeného meradla /váhy s úradným overením/Úradne overenú váhu potrebujete, ak sa chystáte danú váhu používať na obchodné účely (budete na základe jej hodnoty určovať cenu), alebo ju inak používať pri činnostiach, ktoré sú zadefinované priamo v zákone,. Prípadne si prečítajte naše príklady, legislatívu k úradnému overeniu, alebo naše informácie k úradnému overeniu váhy.

Ak hľadáte úradne overenú váhu, alebo váhu, ktorú je možné úradne overiť, sledujte zelenú ikonku s veľkým “M” úradne overenie. Ak je rovnaká ikonka červená, znamená to že váha nie je úradne overiteľná.

Sú tri možnosti, podľa ktorých váhu:

  • môžete kúpiť vždy už úradne overenú (možnosť v tabuľke je už zaškrtnutá a nedá sa odškrtnúť, váha je úradne overená už od dodávateľa)

  • môžete dať úradne overiť. (pri možnosti v tabuľke je cena úradného overenia a môžete zaškrtnúť, že si prajete váhu úradne overiť /termín dodania sa predĺži o 7-14 dní, ale cena overenia je výhodnejšia, ako dať si váhu overiť individuálne./)

  • daného typu nemôžete dať overiť (políčko pri úradnom overení v tabuľke je zašednuté a nedá sa zakliknúť).
     

Kalibrácia  je určenie presnosti váhy porovnávacou metódou. Ak kalibráciu nevyžaduje montáž je kalibrácia vyslovene potrebná pre firmy, ktoré majú zavedený niektorý zo systémov manažérstva kvality. Inak je kalibrácia len vlastným informatívnym údajom.

Viac informácií o úradnom overení a kalibrácii váh nájdete v článku legislatíva.

Veľkosť, prenosnosť, displej, batéria a iné špecifiká váhy

Využitie váh si vyžaduje aj ďalšie vlastnosti, ako typ displeja, akumulátor, funkcie váhy, snímače, špeciálne vlastnosti, materiál vážiacej plochy (napr. pri potravinárskych váhach často nerez) a iné. Tieto rozšírené informácie môžete nájsť v popise váhy vpravo vedľa fotografie, alebo doplnky ktoré v spodnej časti pod tabuľkami variácií váh.

(Ak chcete na kúpu doplnku využiť e-shop, je nutné ho zakúpiť už pri kúpe váhy).

V prípade ďalších otázok neváhajte použiť tlačítko “Opýtajte sa nás”, alebo nám priamo zavolajte. Vieme, že správny výber váhy často nie je jednoduchý, máme dlhoročné skúsenosti a radi vám s výberom pomôžeme.