Časté otázky

Pravidelné kontroly váh, vedenie evidencie meradiel, opravy pokazených váh, sklad náhradných dielov, opravy v dielni, opravy v prevádzkach zákazníkov po celej SR, značky, ktoré opravujeme, modernizácia starých váh, zapožičaniue váh počas dlhodobých opráv

Kontrola a nastavenie váhy, pravidelné úradné overenie váhy, overenie váhy po oprave, používanie zabezpečovacej značky

Kalibrácia váh, kalibračný list, kalibrácia neurčených meradiel vo výrobe, zapožičiavanie referenčných závaží 

Revízie ručného náradia a spotrebičov lehoty na vykonávanie prehliadok